SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prístavba garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici Klčov

 06.03.2020

Názov projektu: "Prístaba garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici Klčov"

Prijímateľ: Obec Klčov 

Výška poskytnutej dotácie: 30 000,00 Eur

Cieľ projektu:   Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie kvalitných podmienok pre činnosť DHZ prostredníctvom prístavby garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici v Klčove. Realizáciou projektu dôjde k výstavbe garáže , ktorá bude slúžiť na uskladnenie hasičskej techniky, ktorou obec disponuje a zároveň sa zabráni znehodnoteniu hasičskej techniky, čo prispeje k zvýšeniu ochrany pred požiarmi, zlepšením kvality zásahov pri požiari a iných živelných pohromách. Garáž je navrhnutá ako prístavba k existujúcej hasičskej zbrojnici a je riešená ako jeden dispozičný celok s 1 nadzemným podlažím bez podpivničenia.