SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec Klčov leží na rozhraní Levočských vrchov a Hornádskej kotliny medzi Levočou a Spišskou Kapitulou.
Poloha Klčova je daná severným okrajom Hornádskej kotliny, kde sa stretáva geologickotektonický lom staršieho Slovenského Rudohoria, bohatého na ložiská medi, ortute a iných kovov a mladšieho Karpatského pohoria.

Priemerná nadmorská výška obce je 495 m, niektoré časti chotára dosahujú 700 m nad morom.

Na severe ohraničujú pasienky i ornú pôdu lesy južného okraja Levočských vrchov, kde prevláda z ihličín smrek obyčajný, z listnatých drevín topoľ osikový, breza previsnutá, breza plstnatá, jelša sivá, hrab obyčajný.
V starých záhradách Klčova nájdeme slivu Panny Márie.

Z južnej strany na Hájiku a na južnom okraji honu Hurka voľne rastie chránený poniklec slovenský a medvedia papučka.
V okolitých lesoch sa hojne vyskytuje srnčia zver, jelene karpatské a čierna zver, jazvec, jež a pod., z vtákov jarabica poľná, prepelica poľná, chriašteľ poľný, z plazov a obojživelníkov tu žije užovka, vretenica, viacero druhov jašteríc a žiab.

Do katastrálneho územia Klčov patrí aj chránená maloplošná oblasť Hájik.

Herbaton

Po druhej svetovej vojne v r. 1952 zásluhou učiteľa Jána Duffera a miestnych občanov Jozefa Galika, Jozefa Hrivňáka a Imricha Labanca vzniká na školskej a cirkevnej záhrade v Klčove obecná ovocná škôlka o rozlohe 0,47 ha.

Riadil ju predseda Slovenského ovocinárskeho zväzu v Levoči František Draliuš. V roku 1953 na výmere 5,5 ha vzniká okresná ovocná škôlka a v roku 1955 Výskumná stanica ovocinárska v Klčove, až napokon v roku 1956 Šľachtiteľská stanica Klčov.

Dnes patrí spoločnosti Herbaton s.r.o. Klčov. Náplňou stanice bolo od jej začiatku rozmnožovanie, šľachtenie a výskum ovocných kultúr, no neskôr aj pestovanie okrasných drevín.

Na zavlažovanie pestovaných stromčekov slúži priehrada, ktorá sa nachádza približne 2 km severne od Klčova.

Jazda na koni
Kontakt: Orinčák Ján, Herbaton, Klčov 28
Telefón: 053 459 22 31469 93 00
Fax: 053 459 22 32
E-mail: herbaton@herbaton.sk