SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci KLČOV

 21.08.2023

Názov realizovaného projektu:  Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci KLČOV
Prijímateľ: Obec Klčov, Klčov 112

Výška poskytnutého príspevku: 60 333,20 EUR

Začatie projektu: 9/2015
Ukončenie projektu: 12/2015

Cieľom projektu "Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov" bola výmena starého verejného osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov potrebných na prevádzku verejného osvetlenia v obci Klčov. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk
www.siea.sk


 

"Netreba sa báť písať projekty a žiadať peniaze z Európskej únie," tvrdí starosta Miroslav Fabian.

Za najväčší problém pre slovenské obce považuje fakt, že zo svojich rozpočtov nemajú peniaze na vypracovanie projektov, ktoré stoja rádovo v stotisícoch korún. "Projekt Cesta ku krajšej obci sme vypracovali sami a stál nás 5-tisíc korún," hovorí klčovský starosta.
Na jeho vypracovaní sa podieľal spolu s rodákmi - RNDr. Ľuboslavou Macejkovou a RNDr. Dušanom Macejkom.

Klčov poslal do Bratislavy ďalší projekt nazvaný Obec vzdelaných ľudí s možnosťou kultúrneho a duchovného vyžitia, zameraný na rekonštrukciu objektu, v ktorom sídli škôlka, obecný úrad a je tu kultúrna sála.

Spolu s obcami Baldovce, Bugľovce, Nemešany, Jablonov a Domaňovce založili Združenie obcí na ochranu baldovskej minerálnej vody - Sivá brada. Cieľom združenia je ochrana životného prostredia a riešenie enviromentálnych problémov v jednotlivých obciach.