SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 132)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
76/2024 zriadenie vecného premena Odb.: David Sedlář
Dod.: Obec Klčov
0 €
OcÚ-KL-39/2024 Elektronická služba Business24 Odb.: Obec Klčov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
OcÚ-KL-38/2024 Poskytnutie produktu Komunal Odb.: Obec Klčov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
30/2024 dodávka plynu Odb.: Obec Klčov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
51.25 €
29/2024 dodávka elektriny Odb.: Obec Klčov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
146.26 €
25/2024 predaj pozemkov parc. č. C KN 260/3, 265/10, 265/11 v k.ú. Klčov Odb.: David Sedlář
Dod.: Obec Klčov
840 €
27/2024 zriadenie účtu SPORObusiness fondy Odb.: Obec Klčov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
28/2024 poskytovanie investičných služieb Odb.: Obec Klčov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
23/2024 poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Klčov
Dod.: Ing. Angela Vysopalová CSc.
500 €
1/2024 poskytovanie finančného príspevku na obedy pre dôchodcov Obce Klčov a prijímateľov sociálnej služby Denného stacionára Alžbetin dom, n.o. č. 224 Odb.: Alžbetin dom n.o.
Dod.: Obec Klčov
0.42 €
231015 08U03 poskytnutie podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Klčov
Dod.: Environmentálny fond
10 254 €
Z-O/2024/TZKO/188 vytvorenie a prevádzkovanie funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu KO v obci Odb.: Obec Klčov
Dod.: ELEKOS
0 €
3/2024 komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Klčov
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
MAL001 doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Klčov
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0 €
5190063814 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Klčov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
č. 23/36/010/28 zabezpečiť organizovanie aktivačnej činnosti občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klčov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
302-001/2023 prenájom nehnuteľností Odb.: Patrik Zahradník StavPat
Dod.: Obec Klčov
960 €
156/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Klčov
Dod.: Nadácia PSK pre podporu rodiny
1 000 €
55/2023 Poskytnutie dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva Odb.: Obec Klčov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5 559.12 €
284/2023 audit IÚZ Odb.: Obec Klčov
Dod.: AV Audit, s. r. o.
500 €
Generované portálom Uradne.sk