SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 142)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
210/2024 predaj 43 ks mantinelov Odb.: Obec Baldovce
Dod.: Obec Klčov
500 €
206/2024 peňažný dar Odb.: Obec Klčov
Dod.: Nadácia Veolia Slovensko
1 000 €
8093351924 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Klčov
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
805.16 €
182/2024 prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Klčov
100 €
536/2024/OPR Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na podporenú kultúrnu činnosť "Deň obce Klčov" Odb.: Obec Klčov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 700 €
165/2024 Prenájom priestorov Odb.: Alžbetin dom n.o.
Dod.: Obec Klčov
0 €
132/2024 prevod vlastníckeho práva na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 687, v k.ú. Klčov - parcela č. KN-E 691/1 - orná pôda o výmere 16 347 m2 Odb.: Obec Klčov
Dod.: Ing. Ján Orinčák
42 910.87 €
115/2024 Poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby Odb.: Obec Klčov
Dod.: LEVONET, s.r.o.
15.90 €
324 0929 Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpeč. servisu Odb.: Obec Klčov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
24/36/054/156 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpeční podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Klčov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.84 €
Generované portálom Uradne.sk