SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad
Klčov 27
053 02

Telefón: 053 / 459 24 96

Duchovný otec: Prof. PhDr.ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

Do roku 1803 bol Klčov filiálkou farnosti Spišská Kapitula. Najstaršie záznamy o narodených, sobášených, birmovaných a zomrelých veriacich sú zaznamenané v matrikách na Spišskej Kapitule.

Od roku 1804 sa spomínané matričné záznamy z filiálky Klčov objavujú v matrikách rímskokatolíckej fary Spišský Hrhov. Farský kostol spočiatku podporovali Gorgeyovci. Od konca 90 - tych rokov 19. storočia to boli Csákyovci, najdlhšie Hilárius Csáky. V Klčove v tom období žilo 325 katolíkov, 10 židov.

V Klčove sa narodili traja kanoníci. Ján Janečko, spišským kanonikom bol v r. 1856 - 1895. V roku 1890 dal postaviť vežu kostola. Jozef Marcinko a Ján Janečko, nar. 1. ferbruára 1879, zomrel 7. júna 1957, pochovaný je na miestnom cintoríne.

Mená kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti Spišský Hrhov a filiálke Klčov po roku 1803 dlhšie ako päť rokov: Ján Csamra, Jozef Dulovits, Michal Koltsun, František Ribiczey, Adeodat Smretsanyi, Ignác Mayerhoffer, Roman Pukáč, Martin Gallovič, Ján Chrašč, Ján Pataky, Ján Fabián, Ján Hudý, Štefan Petrov, Michal šefčík, Blažej Arnold Matejovie, Vladimír Fajkus, Ondrej Palušák, Ľubomír Štefaňák a od roku 1995 terajší pán farár Prof.PhDr.ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

V roku 1998 sa Klčov, bývala filiálka farnosti Spišský Hrhov, stal samostatnou farnosťou a miestny kostol sa stal farským kostolom Narodenia Panny Márie. Stalo sa tak zriaďovacou listinou, ktorú dňa 22.6.1998 vydal s platnosťou od 1. júla 1998 spišský diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. Franitišek Tondra.