SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

Tradícia vidieckych ochotníckych divadiel na Slovensku má hlboké korene, ktoré siahajú do dávneho stredoveku, naväzujúc na vtedajšie stvárnenia prevažne biblických motívov a majúcich predovšetkým náboženský význam.
V tomto období samozrejme nemožno uvažovať o obecnom ochotníckom divadle v podobe, v akej ho poznáme dnes. Úzko späté s náboženskými sviatkami malo napríklad formu alegorických sprievodov navštevujúcich jednotlivé domy.
Dodnes sa táto tradícia zachovala ako fašiangové sprievody, „chodenie s betlehemom“ a pod.

V 19. storočí, počas búrlivého národno - buditeľského obdobia, ale aj dlho po ňom, nastáva čas kedy priberá divadlo aj funkciu prebúdzania národného povedomia.

Dnes majú malé ochotnícke divadlá predovšetkým zabávať ľudí a poskytovať divákom kultúrny zážitok.

Na takýchto základoch vzniklo aj malé ochotnícke divadlo v Klčove, ktoré po krátkej odmlke obnovilo svoju činnosť začiatkom 90 - tych rokov minulého storočia. Zásluhu na oživení ochotníckej tradície v Klčove má Ing. Anna Mačugová a Anna Dzurillová, ktorá všetky predstavenia za posledných 15 rokov aj režíruje.

Z množstva predstavení, ktoré divadelníci pripravili spomeňme aspoň:

Pani richtárka - Ferko Urbánek V hlavných úlohách sa predstavili: Ján Berko, Imrich Berko, Magdaléna Berková (rod. Poľáková), Alžbeta Lesňáková, Dagmar Gembická (rod. Lesňáková), Martina Chovancová, Vladimír Pijak.

V roku 1997 na podnet duchovného otca Amantia Akimjaka a p. kaplána Rastislava Adamka pripravil divadelný súbor príbeh Umučenie Ježiša Krista, ktorého premiéra bola načasovaná na veľkonočné obdobie a mala veľký úspech. Hlavné postavy si zahrali: Marek a Vladimír Dzurilla, Martin Jasenčak, Juraj Fabián, Anna Fabiánová, Lucia Gallovičová, Alžbeta Lesňáková, a mnoho ďalších hercov vo vedľajších úlohách.

Veľmi úspešným bolo aj predstavenie Kubo od Jána Hollého. V známom, aj televízne spracovanom príbehu si zahrali: Vladimír Wagner, Daniel Novotný, Matúš Kalafut, Vladimír Dzurilla, Martin Jasenčak, Juraj Fabián, Anna Fabiánová, Lucia Gallovičová, Alžbeta Lesňáková a ďalší. Hudobný doprovod: Matúš Kalafut.

Pavilón B od Stanislava Štepku, ktorý mal premiéru r. 2003 bol skúškou nielen pre samotných hercov, ale aj testom diváckeho vkusu. Napriek tomu, že hra RND vyžaduje trochu špecifického diváka, sa predstavenie stretlo s pozitívnymi ohlasmi. Divadelný káder v tomto čase doplnili: Stanislav Štefaňák, Jozef Dobrovič, Magdaléna Hutyrová, Dárius Dzurilla a Andrea Dzurillová.

Zatiaľ posledným predstavením bolo Inkognito Jána Palárika, v ktorom si okrem mnohých vyššie uvedených hercov zahrali aj Daniel Ďumbala, Dávid Pollák, Jozef Kapusta a iní. Režisérka stavila na známu hru z dedinského prostredia, ktorú je možné vhodne doplniť o ľudové piesne miestneho regiónu. Predstavenie bolo opäť veľmi úspešné. Hudobný doprovod: Jaroslav Ďumbala, Anna Dzurillová.

Príprava divadelného predstavenia je náročná nielen na výkony hercov, ale predovšetkým na samotnú organizáciu, preto vďaka za činnosť divadelného súboru patrí aj starostom Viktorovi Dzurillovi a Miroslavovi Fabiánovi.
Každé predstavenie vyžadovalo kopec energie (o tom by vedeli rozprávať moji najbližší), ale ak umenie má prinášať radosť a nádej, a my sme ich aspoň zopár ľuďom priniesli, tak to stálo za to.