SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  12. DEC 2023
  Utorok
 • Plasty
  07. DEC 2023
  dnes
 • Sklo
  nenaplánované
KLČOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC KLČOV

Klčov patrí k starobylým spišským obciam. Prvá písomná zmienka "villa Kulchuan" pochádza z listiny uhorského kráľa Bela IV. z 15. júna 1258 a naznačuje, že v tom čase bola riadne vyvinutou obcou s vlastným chotárom.

Obec Klčov leží na rozhraní Levočských vrchov a Hornádskej kotliny medzi Levočou a Spišskou Kapitulou.
Poloha Klčova je daná severným okrajom Hornádskej kotliny, kde sa stretáva geologickotektonický lom staršieho Slovenského Rudohoria, bohatého na ložiská medi, ortute a iných kovov a mladšieho Karpatského pohoria.