Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Len stlačený odpad je dobrý odpad

 30.05.2022

Vážení občania, odpad je dôležité nielen správne vytriediť, ale ho aj pred vyhodením do kontajnera alebo vreca stlačiť alebo zošliapnuť. Nestláčanie odpadov má viacero negatívnych dôsledkov - napríklad neporiadok pri kontajneroch. 

Veríme, že aj vďaka tejto podpore spoločne prispejeme k zlepšovaniu triedeného zberu odpadu. Nezabúdajme, že ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >

Archív

  Výsledky volieb do samosprávy obce 15.11.2014
  Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
  Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov
  Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu "Územného plánu obce Klčov
  Územný plán obce Klčov - link
  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov – info. o projekte
  Ochrana osobných údajov
  Vyhlásenie - kamerový systém
  Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018
  Elektronická adresa - pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
  Oznámenie o určení rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
  Výstavba miestnej komunikácie - info na web
  Prehlásenie obce Klčov - miera vytriedenia komunálneho odpadu
  verejná vyhláška 277
  verejná vyhláška 278
  Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení Volieb do orgánov samosprávy obcí
  Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča
  Oznámenie o utvorení volebného obvodu - Voľby do orgánov samosprávy 2020
  Oznámenie o počte obyvateľov - Voľby do orgánov samosprávy 2020
  Výsledky volieb NRSR 2020
  výsledky volieb počet voličov
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce konané dňa 4. 4. 2020
  Verejná vyhláška ÚVZ - zákaz hromadných podujatí
  Verejná vyhláška ÚVZ - izolácia v domácom prostredí 1. časť
  Verejná vyhláška ÚVZ - izolácia v domácom prostredí 2. časť
  Karanténne opatrenia ÚVZ SR účinné od 19. 3. 2020
  Opatrenia obce Klčov v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu
  Zmena termínu konania VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2020
  Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
  Pomoc sebe a druhým COVID-19
  Čo robiť, ak ste chorý COVID-19
  10 odporúčaní pri COVID-19
  Vyhlásenie núdzového stavu
  zámer predaja majetku
  Turistický vlak zo Spišského Podhradia do Spišskej Novej Vsi a späť
  Príchody a odchody turistického vlaku Spišské Podhradie - Spišská Nová Ves
  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
  Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021 - informácie z Prešovského kraja
  Pozvánka a návrh programu na 15. zasadnutie OZ dňa 14. 08. 2020
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce konané dňa 03.10.2020
  Aktuálne platné hygienické opatrenia
  Opatrenie ÚVZ č. 7694/2020 od 01.10.2020 - COVID-19
  Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 03.10.2020
  Pozvánka a návrh programu na 16. zasadnutie OZ dňa 16.10.2020
  Povinná registrácia chovov ošípaných
  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa Prešovský kraj
  Usmernenie Okresného úradu Prešov vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19– akcia „Spoločná zodpovednosť“
  HARMONOGRAM testovania obyvateľov v obci Klčov
  Usmernenie 693/2020 o obmedzení pohybu od 2.11. do 8.11.2020
  HARMONOGRAM testovania obyvateľov v obci Klčov 7.-8.11.2020
  Testovanie občanov obce Klčov antigénovými testami na COVID -19 - dňa 21.11.2020