SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

protipožiarne opatrenia

 23.03.2021

Milí občania !

            Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov  v prírodnom prostredí.   

            Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je človek. Väčšina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní suchej trávy, fajčením v prírode. Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období počas suchého a teplého počasia stále trvá a stúpa so stúpajúcou návštevnosťou prírody.

            Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

            Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období  najmä požiare v prírodnom prostredí ako sú požiare lesov a trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti            s porušovaním zákona o ochrane pred požiarmi. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú  seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov  a  prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim  javom a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči upozorňuje na rešpektovanie Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a  občanov  týmto vyzýva, aby :  

  • nevypaľovali trávu ani iné suché porasty 
  • nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť
  • nefajčili v lesoch
  • na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň priamo v lese
  • aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili

      Za  vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €,  čo v súčasnej dobe predstavuje  nemalú  finančnú hodnotu. 

         Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa k prírode zodpovedne, je predsa pre nás a naše deti.

                                                                                  Okresné riaditeľstvo

                                                                 Hasičského a záchranného zboru v LevočiZoznam aktualít: