Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Očkovanie neregistrovaných záujemcov - Nemocnica Levoča

 09.11.2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >

Archív

  Výsledky volieb do samosprávy obce 15.11.2014
  Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
  Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov
  Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu "Územného plánu obce Klčov
  Územný plán obce Klčov - link
  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov – info. o projekte
  Ochrana osobných údajov
  Vyhlásenie - kamerový systém
  Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018
  Elektronická adresa - pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
  Oznámenie o určení rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
  Výstavba miestnej komunikácie - info na web
  Prehlásenie obce Klčov - miera vytriedenia komunálneho odpadu
  verejná vyhláška 277
  verejná vyhláška 278
  Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení Volieb do orgánov samosprávy obcí
  Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča
  Oznámenie o utvorení volebného obvodu - Voľby do orgánov samosprávy 2020
  Oznámenie o počte obyvateľov - Voľby do orgánov samosprávy 2020
  Výsledky volieb NRSR 2020
  výsledky volieb počet voličov
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce konané dňa 4. 4. 2020
  Verejná vyhláška ÚVZ - zákaz hromadných podujatí
  Verejná vyhláška ÚVZ - izolácia v domácom prostredí 1. časť
  Verejná vyhláška ÚVZ - izolácia v domácom prostredí 2. časť
  Karanténne opatrenia ÚVZ SR účinné od 19. 3. 2020
  Opatrenia obce Klčov v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu
  Zmena termínu konania VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2020
  Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
  Pomoc sebe a druhým COVID-19
  Čo robiť, ak ste chorý COVID-19
  10 odporúčaní pri COVID-19
  Vyhlásenie núdzového stavu
  zámer predaja majetku
  Turistický vlak zo Spišského Podhradia do Spišskej Novej Vsi a späť
  Príchody a odchody turistického vlaku Spišské Podhradie - Spišská Nová Ves
  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
  Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021 - informácie z Prešovského kraja
  Pozvánka a návrh programu na 15. zasadnutie OZ dňa 14. 08. 2020
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce konané dňa 03.10.2020
  Aktuálne platné hygienické opatrenia
  Opatrenie ÚVZ č. 7694/2020 od 01.10.2020 - COVID-19
  Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 03.10.2020
  Pozvánka a návrh programu na 16. zasadnutie OZ dňa 16.10.2020
  Povinná registrácia chovov ošípaných
  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa Prešovský kraj
  Usmernenie Okresného úradu Prešov vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19– akcia „Spoločná zodpovednosť“
  HARMONOGRAM testovania obyvateľov v obci Klčov
  Usmernenie 693/2020 o obmedzení pohybu od 2.11. do 8.11.2020
  HARMONOGRAM testovania obyvateľov v obci Klčov 7.-8.11.2020
  Testovanie občanov obce Klčov antigénovými testami na COVID -19 - dňa 21.11.2020